Koululaisten IP-kerhot
ja muu toiminta koululaisille

Haku eka- ja tokaluokkalaisten koululaisten iltapäiväkerhoihin kaudelle 2024-25 tapahtuu etusivulta löytyvän linkin kautta.

Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin kerhoihin on 4.-24.3.2024.

Pienen koululaisen vanhempia saattaa mietityttää, kuinka lapsen päivä koulun jälkeen sujuu yksinäisessä kodissa. Koululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa eka- ja tokaluokkalaisille mahdollisuuden yhdessäoloon koulupäivän jälkeen turvallisten aikuisten seurassa. Ekaluokkaliset ovat etusijalla kerhopaikkoja jaettaessa, mutta viime vuosina myös useita tokaluokkalaisia on mahtunut mukaan ryhmiin.

Kerhopisteet:  

Nummela, Seurakuntakeskus, Kappelitie 5, p.0400-253 472

Vihti kirkonkylä, Pappila, Niuhalanraitti 6c, p.050-3246958

Kerhoryhmä aloittaa toimintansa, jos ryhmään ilmoittautuu vähintään 15 lasta.


 

Miten haen iltapäiväkerhopaikkaa lapselleni?

Hakuaika koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan on kevättalvisin maaliskuussa. Seurakunnan ip-toimintaan haetaan seurakunnan omalla sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy nettisivujen etusivulta linkkinä. Jos haluat hakea  Vihdin kunnan tuottamaan iltapäivätoimintaan, täytä hakemus Vihdin kunnan nettisivuilla. Teemme yhteistyötä kunnan kanssa iltapäiväkerhohaussa niiden lasten kohdalla, joille on hakulomakkeessa annettu siihen lupa.

Mitä kerhossa tehdään?

Haluamme tehdä iltapäiväkerhosta lapselle turvallisen paikan, jossa hän voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja henkilökohtaisesti huomioiduksi. Leikimme, laulamme, pelailemme, ulkoilemme ja teemme kädentöitä. Lapsella on mahdollisuus myös lepoon ja rauhoittumiseen. Kerhotoimintaa ohjaavat kristilliset arvot. Kerhohartauksissa asioista jutellaan ja niitä pohdiskellaan lasta kiinnostavien menetelmien avulla ja lasten kehitystaso huomioiden. Muistutamme ja ohjaamme lasta läksyjen tekoon. Vastuu siitä, että lapsi on tehnyt läksynsä, on kuitenkin vanhemmilla.

Kuinka suuri on ryhmäkoko?

Kerhoryhmässä on noin 20 lasta ja kaksi ohjaajaa. Kerhoa ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat.
Lapsella tulee olla riittävät ryhmässä toimimisen taidot, jotta hän voi osallistua iltapäiväkerhotoimintaan tämän kokoisessa ryhmässä. 

Milloin iltapäiväkerho toimii?

Iltapäiväkerho toimii koulupäivinä klo 12-17 ja noudattelee koulujen loma-aikoja. Lukuvuoden aikana iltapäiväkerho saattaa olla koulun lomapäivien lisäksi kiinni muutamana päivän henkilökunnan koulutus- tai tykypäivän vuoksi.

Onko lapseni vakuutettu?

Iltapäiväkerhon toiminnassa mukana olevat lapset on vakuutettu seurakunnan puolesta.

Mitä muuta pitäisi huomioida?

On tärkeää, että lapsella on kerhossa mukana säänmukainen ulkoiluvarustus. Kerhoon olisi hyvä tuoda vaihtovaatteita, koska koulumatkalla varusteet saattavat kastua. Ulkoilu kuuluu olennaisesti iltapäiväkerhon ohjelmaan vaihtelevillakin keleillä. Sisällä voi käyttää sisätossuja.
Syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä järjestämme kerhoissa info-tilaisuuden vanhemmille heti koulupäivän päätyttyä, jossa on mahdollisuus kysellä ja keskustella kerhoa koskevista asioista. Lukukauden aikana vanhemmilla on mahdollisuus varata kahdenkeskinen keskusteluaika ohjaajan kanssa. Ohjaajien kanssa voi keskustella luottamuksellisesti.

Miten kerhomaksu määräytyy?

Kerhomaksu sisältää välipalan ja laskutetaan kuukausittain. Kerhomaksut ovat kaudella 2024-25 seuraavat:
4 - 5 päivää viikossa                  140 e / kk
1 - 3 päivää viikossa                  100 e / kk
Läsnäolopäivät ovat perheen itse valittavissa ja viikonpäivät voivat vaihdella eri viikkoina perheen tarpeen ja tilanteen mukaan.

Kerhopaikan irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi, jolta ajalta peritään lapsen normaali kuukausimaksu riippumatta läsnäolopäivien lukumäärästä. Jos perheellä on hyvissä ajoin tiedossa, että lapsi lopettaa kerhon kesken lukuvuoden, paikka kannattaa siis irtisanoa vähintään yhtä täyttä kalenterikuukautta aikaisemmin.

Muiden tuottajien ip-kerhot

Vihdissä koululaisten iltapäivätoimintaa tuottaa seurakunnan lisäksi Vihdin kunta. Kunnan kerhoista löydät lisätietoa Vihdin kunnan nettisivuilta  https://www.vihti.fi/kasvatus-ja-koulutus/koululaisten-iltapaivatoiminta/  .
Seurakunnan hakukaavakkeella ei voi hakea kunnan ip-kerhoihin.

Lisätietoa srk:n ip-toiminnasta

Varhaiskasvatuksenohjaaja Hanna Suhonen, p. 040 3564512, hanna.suhonen@evl.fi

Muu toiminta koululaisille:

Löydät tarkempaa tietoa koululaisten muusta toiminnasta Sankarlan sivuilta eli täältä
Voit myös tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä

Maarit Tampioon:
nuorisotyönohjaaja / koululaistyö / kouluyhteistyö
p.040 5764016