Koululaisten IP-kerhot
ja muu toiminta koululaisille

Haku ip-kerhoihin kaudelle 2021-22 tapahtuu etusivulta löytyvän linkin kautta. 

Tulevan ekaluokkalaisen vanhempia saattaa mietityttää, kuinka pienen koululaisen päivä koulun jälkeen sujuu yksinäisessä kodissa. Koululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa ekaluokkalaisille mahdollisuuden yhdessäoloon koulupäivän jälkeen turvallisten aikuisten seurassa. Ryhmiin otetaan mukaan myös tokaluokkalaisia, jos paikat eivät täyty ekaluokkalaisista. 

Kerhopisteet: 

Nummela, Seurakuntakeskus, Kappelitie 5, p.0400-253 472

Ojakkala, Seurakunnan kerhohuone, Kenttätie 2 , p.050-3246 958

Vihti kirkonkylä, Pappila, Niuhalanraitti 6c, p.0400-235 738


 

Miten haen iltapäiväkerhopaikkaa lapselleni?

Hakuaika koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan on kevättalvisin helmi-maaliskuussa. Seurakunnan ip-toimintaan haetaan seurakunnan omalla sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy nettisivujen etusivulta linkkinä. Jos haluat hakea muiden Vihdin alueella toimivien tuottajien ip-toimintaan, täytä hakemus Vihdin kunnan nettisivuilla. Toivomme, että haette ip-toimintaan vain yhdellä hakulomakkeella, joko seurakunnan tai kunnan. Teemme yhteistyötä kunnan kanssa iltapäiväkerhohaussa niiden lasten kohdalla, joille on hakulomakkeessa annettu siihen lupa.

Mitä kerhossa tehdään?

Haluamme tehdä iltapäiväkerhosta lapselle turvallisen paikan, jossa hän voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja henkilökohtaisesti huomioiduksi. Leikimme, laulamme, pelailemme, ulkoilemme ja teemme kädentöitä. Lapsella on mahdollisuus myös lepoon ja rauhoittumiseen. Kerhotoimintaa ohjaavat kristilliset arvot. Kerhohartauksissa asioista jutellaan ja niitä pohdiskellaan lasta kiinnostavien menetelmien avulla ja lasten kehitystaso huomioiden. Muistutamme ja ohjaamme lasta läksyjen tekoon. Vastuu siitä, että lapsi on tehnyt läksynsä, on kuitenkin vanhemmilla.

Kuinka suuri on ryhmäkoko?

Kerhoryhmässä on noin 20 lasta ja kaksi ohjaajaa. Kerhoa ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat.
Lapsella tulee olla riittävät ryhmässä toimimisen taidot, jotta hän voi osallistua iltapäiväkerhotoimintaan tämän kokoisessa ryhmässä. 

Milloin iltapäiväkerho toimii?

Iltapäiväkerho toimii koulupäivinä klo 12-17 ja noudattelee koulujen loma-aikoja. 

Joinain vuosina Nummelassa on pystytty perustamaan myös tokaluokkalaisten oma ryhmä, jonka toiminta-aika on ma-ke klo 12-16. Mahdollisuudet Tokat-ryhmän perustamiseen selviää kevään kuluessa, ja se riippuu työntekijäresursseista. 

Lukuvuoden aikana iltapäiväkerho saattaa olla koulun lomapäivien lisäksi kiinni muutamana päivän henkilökunnan koulutus- tai tykypäivän vuoksi.

Onko lapseni vakuutettu?

Iltapäiväkerholainen on vakuutettu seurakunnan puolesta, mikäli hän asuu Vihdin kunnan alueella. Suosittelemme vakuutuksen ottamista omatoimisesti, ellei lapsi ole vihtiläinen.

Mitä muuta pitäisi huomioida?

On tärkeää, että lapsella on kerhossa mukana säänmukainen ulkoiluvarustus. Kerhoon olisi hyvä tuoda vaihtovaatteita, koska koulumatkalla varusteet saattavat kastua. Ulkoilu kuuluu olennaisesti iltapäiväkerhon ohjelmaan vaihtelevillakin keleillä. Sisällä voi käyttää sisätossuja.
Syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä järjestämme kerhoissa info-tilaisuuden vanhemmille heti koulupäivän päätyttyä, jossa on mahdollisuus kysellä ja keskustella kerhoa koskevista asioista. Lukukauden aikana vanhemmilla on mahdollisuus varata kahdenkeskinen keskusteluaika ohjaajan kanssa. Ohjaajien kanssa voi keskustella luottamuksellisesti.

Miten kerhomaksu määräytyy?

Kerhomaksu sisältää välipalan ja laskutetaan kuukausittain. Kerhomaksut ovat kaudella 2021-22 seuraavat:
4 - 5 päivää viikossa                  125 e / kk
1 - 3 päivää viikossa                  85 e / kk
Kerhopaikan irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi, jolta ajalta peritään lapsen normaali kuukausimaksu riippumatta läsnäolopäivien lukumäärästä. Jos perheellä on hyvissä ajoin tiedossa, että lapsi lopettaa kerhon kesken lukuvuoden, paikka kannattaa siis irtisanoa vähintään yhtä täyttä kalenterikuukautta aikaisemmin.

Muiden tuottajien ip-kerhot

Muiden tuottajien iltapäiväkerhoista löydät tietoa Vihdin kunnan nettisivuilta www.vihti.fi. Lisätietoja niistä antaa Hanna Arvilommi p. 044-042 1563, hanna.arvilommi@vihti.fi  . Seurakunnan hakukaavakkeella ei voi hakea muiden tuottajien ip-kerhoihin.

Lisätietoa srk:n ip-toiminnasta

Varhaiskasvatuksenohjaaja Hanna Suhonen, p. 040 3564512, hanna.suhonen@evl.fi

Muu toiminta koululaisille:

Löydät tarkempaa tietoa koululaisten muusta toiminnasta Sankarlan sivuilta eli täältä
Voit myös tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä

Maarit Tampioon:
nuorisotyönohjaaja / koululaistyö / kouluyhteistyö
p.040 5764016 

tai

Lotta Fermiin:
nuorisotyönohjaaja / koululaistyö / kerhot, kerhonohjaajat
p. 044 491 4459