Parisuhteeseen

Perheasiain neuvottelukeskus

Perheasiain neuvottelukeskus antaa maksutonta tukea ja apua parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriiseissä. Asiakkaat voivat luonnollisesti tulla joko yksin, parina tai perheenä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa suoritetaan myös perheasiain sovittelua.

Kataja 

Kataja tarjoaa monipuolisia palveluita perheen ja sen yhteistyökyvyn tukemiseksi lisäämällä ihmisten itsetuntemusta, viestintätaitoja ja luovaa ongelmanratkaisua.

Väestöliitto

Netissä

Kysy parisuhteesta kirkon Rakkauden ammattilaisilta City.fi-palvelussa

Tukea parisuhteeseen (kirkon evl.fi-palvelu)