Lisätietoa iltapäiväkerhosta

Miten haen iltapäiväkerhopaikkaa lapselleni?

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ekaluokkalaisille lapsille, jotka joutuisivat viettämään koulun jälkeisen ajan yksin kotona. Jos ryhmissä on tilaa, mukaan otetaan myös tokaluokkalaisia.

Hakuaika koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan on kevättalvisin helmi-maaliskuussa. Seurakunnan ip-toimintaan haetaan seurakunnan omalla sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy nettisivujen etusivulta linkkinä. Jos haluat hakea muiden Vihdin alueella toimivien tuottajien ip-toimintaan, täytä hakemus Vihdin kunnan nettisivuilla. Toivomme, että haette ip-toimintaan vain yhdellä hakulomakkeella, joko seurakunnan tai kunnan. Teemme yhteistyötä kunnan kanssa iltapäiväkerhohaussa niiden lasten kohdalla, joille on hakulomakkeessa annettu siihen lupa.

Mitä kerhossa tehdään?

Haluamme tehdä iltapäiväkerhosta lapselle turvallisen paikan, jossa hän voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja henkilökohtaisesti huomioiduksi. Leikimme, laulamme, pelailemme, ulkoilemme ja teemme kädentöitä. Lapsella on mahdollisuus myös lepoon ja rauhoittumiseen. Kerhotoimintaa ohjaavat kristilliset arvot. Kerhohartauksissa asioista jutellaan ja niitä pohdiskellaan lasta kiinnostavien menetelmien avulla ja lasten kehitystaso huomioiden. Muistutamme ja ohjaamme lasta läksyjen tekoon. Vastuu siitä, että lapsi on tehnyt läksynsä, on kuitenkin vanhemmilla.

Kuinka suuri on ryhmäkoko?

Kerhoryhmässä on noin 20 lasta ja kaksi ohjaajaa. Kerhoa ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat.

Milloin iltapäiväkerho toimii?

Iltapäiväkerho toimii koulupäivinä klo 12-17 ja noudattelee koulujen loma-aikoja. Tokat-kerhon toiminta-aika on ma-ke klo 12-16. Lukuvuoden aikana iltapäiväkerho saattaa olla koulun lomapäivien lisäksi kiinni muutamana päivän henkilökunnan koulutus- tai tykypäivän vuoksi.

Onko lapseni vakuutettu?

Iltapäiväkerholainen on vakuutettu seurakunnan puolesta, mikäli hän asuu Vihdin kunnan alueella. Suosittelemme vakuutuksen ottamista omatoimisesti, ellei lapsi ole vihtiläinen.

Mitä muuta pitäisi huomioida?

On tärkeää, että lapsella on kerhossa mukana säänmukainen ulkoiluvarustus. Kerhoon olisi hyvä tuoda vaihtovaatteita, koska koulumatkalla varusteet saattavat kastua. Ulkoilu kuuluu olennaisesti iltapäiväkerhon ohjelmaan vaihtelevillakin keleillä. Sisällä voi käyttää sisätossuja.
Syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä järjestämme kerhoissa info-tilaisuuden vanhemmille heti koulupäivän päätyttyä, jossa on mahdollisuus kysellä ja keskustella kerhoa koskevista asioista. Lukukauden aikana vanhemmilla on mahdollisuus varata kahdenkeskinen keskusteluaika ohjaajan kanssa. Ohjaajien kanssa voi keskustella luottamuksellisesti.

 
Miten kerhomaksu määräytyy?

Kerhomaksu sisältää välipalan ja laskutetaan kuukausittain. Kerhomaksut ovat kaudella 2019-20 seuraavat:
4 - 5 päivää viikossa                  110e / kk
1 - 3 päivää viikossa                  70e / kk
Kerhopaikan irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi, jolta ajalta peritään lapsen normaali kuukausimaksu riippumatta läsnäolopäivien lukumäärästä. Jos perheellä on hyvissä ajoin tiedossa, että lapsi lopettaa kerhon kesken lukuvuoden, paikka kannattaa siis irtisanoa vähintään yhtä täyttä kalenterikuukautta aikaisemmin.

Muiden tuottajien ip-kerhot

Muiden tuottajien iltapäiväkerhoista löydät tietoa Vihdin kunnan nettisivuilta www.vihti.fi. Lisätietoja niistä antaa Hanna Arvilommi p. 044-042 1563, hanna.arvilommi@vihti.fi  . Seurakunnan hakukaavakkeella ei voi hakea muiden tuottajien ip-kerhoihin.

Lisätietoa srk:n ip-toiminnasta

Varhaiskasvatuksenohjaaja Hanna Suhonen, p. 040-3564512, hanna.suhonen@evl.fi