Kysy perheestä ja parisuhteesta

Lohjan perheasiainneuvottelukeskuksen työntekijät vastaavat.

Vastaukset on aiemmin julkaistu seurakunnan Vakka-lehdessä.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Hei! Uskallanko puhua avoimesti kaikista tunteistani vaimolleni synnytyksen jälkeen ja miten teen sen loukkaamatta hänen tunteitaan?

"Vastaus kysymykseen riippuu siitä, millaisista tunteista sinä haluaisit miehenä ja isänä puhua ja missä tarkoituksessa. Jos mielessäsi on vaatimuksia tai arvostelua, on hyvä siirtää puhumista tulevaan aikaan. Sillä lapsen syntymän jälkeen perhe on myllerryksessä. Vanhemmaksi tuleminen on elämää mullistava kokemus, joka vie voimia. Synnytyksen jälkeinen ”hormonimyrsky” aiheuttaa monille naisille erityistä tunneherkkyyttä. Joku pitää tunteita sisällään, mutta useat toivovat löytävänsä kuuntelijan omille tunteilleen. Siksi miehen kysymyksen voi kääntää myös pohdinnaksi, miten voisit kuunnella vaimoasi ja hänen tuntemuksiaan ja ajatuksiaan. Tämä ei tarkoita jatkuvaa yksipuolisuutta, vaan lämmintä huomiota tässä herkässä vaiheessa.

Keskinäistä yhteyttä kasvattaa, jos mies ja vaimo voivat yhdessä miettiä, mitä muutoksia lapsen syntyminen saattaa heidän elämäänsä tuoda. Ja tämän keskustelun voi aloittaa jo lasta suunnitellessa. Raskaus muuttaa aina suhdetta sekä miehen että naisen kannalta katsoen. Ja muutos jatkuu siitä perheeksi kasvun myötä läpi elämän.

Lapsen myötä elämä muuttuu ihan arkisella tasolla, ajankäytön ja työnjaon suhteen. Omista tunteista ja toiveista puhuminen tukee parisuhdetta. Mutta on tärkeä muistaa, että tutkimusten mukaan miehet ja naiset puhuvat asioista eri tavalla. Kumpikin puolisoista voi peittää varsinaisen huolensa ja valittaa aivan muuta. Rakentava tapa puhua on minä-viestintää: Silloin kerron vain omista havainnoistani, omista tunteistani ja omista tarpeistani. Sen sijaan sinä-viestit, joissa luonnehdin tai nimittelen toista, aiheuttavat pahaa mieltä ja tuhoavat suhdetta.

Kaikesta ei puolisoidenkaan ole pakko puhua. Vapaaehtoisuus ja kumppanin kunnioittaminen merkitsevät erityisen paljon synnytyksen jälkeisessä herkässä vaiheessa. Jotkut äidit haluavat mieluimmin puhua naisten kesken. Synnyttäneellä äidillä tulee olla mahdollisuus joko puolison tai ystäväpiirin kanssa purkaa tunteitaan niin moneen kertaan kuin hän tuntee tarvitsevansa.

Puhuminen puolisoiden kesken on hyvä tehdä rauhallisissa puitteissa, ei ärtyneenä tai uupuneena, jolloin syntyy helposti syyttelyä. On tärkeää etsiä yhteistä aikaa levolliseen loikoiluun, kainalossa olemiseen. Turvallisessa ilmapiirissä onnistuu helpommin puhuminen, kuulluksi tuleminen ja toisen ymmärtäminen.

Tavoite on, että puolisot voivat kertoa tunteistaan, tarpeistaan ja toiveistaan toisilleen. Myös läheisyys on tärkeää. Yhdessä vietetty aika antaa voimia iloita vauvasta ja perheestä. Hyvä suhde puolisoon on usein tärkeämpää kuin kaiken sanominen ääneen."

Heikki Lindfors
Lohjan Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja

* * *

Mitkä ovat toimivan parisuhteen kulmakivet?

Ensimmäistä lastaan odottavien ryhmässä herännyt kysymys ”mitkä ovat toimivan parisuhteen kulmakivet” saa minut jäsentämään parisuhteen ulottuvuuksia neljästä eri näkökulmasta. Esittelen parisuhderakennuksen neljä nurkkakiveä, joiden varaan koko rakennus on mahdollista pystyttää. En kirjoita niistä tärkeysjärjestyksessä, aloitan joltain kulmalta tietoisena siitä, että rakennuksen kannalta jokainen niistä on korvaamaton.

Kumppanuus/kaveruus. Parisuhteen osapuolet ovat toinen toisensa elämänkumppaneita.  Kaikki hyvän ystävyyden/kaveruuden laadut rikastuttavat parisuhdetta. Puolisoni on hyvä ystäväni, hän on luotettuni. Hän ei ehkä ole ainoa ystäväni, ja ehkä jopa niin, että toivottavasti hän ei ole ainoa ystäväni, vaan että molemmilla puolisoilla on myös muita ystäviä. Mutta myös hän on ystäväni. Mitä ystävyyden ulottuvuus tuo parisuhteeseen?  Erityisesti se tuo jakamisen mahdollisuuden. Jaan kokemukseni kumppanini kanssa, peilaan kokemuksiani kumppanini kokemuksiin ja ennen kaikkea koemme yhdessä parhaimmillaan elämän mittaisen seikkailun.

Seksuaalisuus/intohimo. Parisuhdeystävyys poikkeaa muista ystävyyksistä siinä, että parisuhteessa jaamme myös oman seksuaalisuutemme. Koko hellyytemme ja intohimomme on vastavuoroisessa käytössä. Olemme toistemme rakastajia. Pitkässä parisuhteessa myös seksisuhteen on mahdollista kehittyä ja muuttua oman kasvumme ja kehityksemme mukana. 

Perhe Oy:n hallitus. Parisuhteen osapuolena olen ”osakeyhtiö perheen” täysivaltainen omistajaosakas. Tämä ulottuvuus haastaa puolisot sopimaan kaikesta talouteen ja ns. arjen pyörittämiseen liittyvistä tehtävistä ja ratkaisuista oikeudenmukaisesti.

Vanhemmuus. Silloinkin kun parilla ei ole lapsia, suhteessa elää jossain määrin vanhemmuuden ulottuvuus: toisen vastavuoroinen kannattelu ja hoivaaminen. Erityisesti tämä ulottuvuus on tärkeä silloin kun parista on tullut kolme tai enemmän. Yhtäältä vanhemmuuden tehtävä lisää tarvetta ”yhtiökokousten” pitoon, sillä arjen pyörittäminen on sitä haastavampaa mitä useampia ihmisiä arjessa pyörii. Toisaalta kun hoivan, huolenpidon ja kannattelun tehtävät täyttävät puolisoiden elämää suhteessa lapsiin, on erityisen tärkeää muistaa huolehtia parisuhteen kumppanuuden ja seksuaalisuuden ulottuvuuksista.

Sisko Karinen
perheneuvoja