Lisätietoa iltapäiväkerhosta

Miten haen iltapäiväkerhopaikkaa lapselleni?

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta on suunnattu ensisijaisesti ekaluokkalaisille lapsille, jotka joutuisivat viettämään koulun jälkeisen ajan yksin kotona. Jos ryhmissä on tilaa, myös tokaluokkalaisia voidaan ottaa kerhoon mukaan.

Hakuaika koululaisten on kevättalvisin helmi-maaliskuussa. Seurakunnan ip-toimintaan haetaan seurakunnan omalla sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy nettisivujen etusivulta linkkinä. Jos haluat hakea muiden Vihdin alueella toimivien tuottajien ip-toimintaan, täytä hakemus Vihdin kunnan nettisivuilla. Toivomme, että haette ip-toimintaan vain yhdellä hakulomakkeella, joko seurakunnan tai kunnan. Teemme yhteistyötä kunnan kanssa iltapäiväkerhohaussa niiden lasten kohdalla, joille on hakulomakkeessa annettu siihen lupa.

Mitä kerhossa tehdään?

Haluamme tehdä iltapäiväkerhosta lapselle turvallisen paikan, jossa hän voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja henkilökohtaisesti huomioiduksi. Leikimme, laulamme, pelailemme, ulkoilemme ja teemme kädentöitä. Lapsella on mahdollisuus myös lepoon ja rauhoittumiseen. Kerhotoimintaa ohjaavat kristilliset arvot. Kerhohartauksissa asioista jutellaan ja niitä pohdiskellaan lasta kiinnostavien menetelmien avulla ja lasten kehitystaso huomioiden. Muistutamme ja ohjaamme lasta läksyjen tekoon. Vastuu siitä, että lapsi on tehnyt läksynsä, on kuitenkin vanhemmilla.

Kuinka suuri on ryhmäkoko?

Kerhoryhmässä on noin 20 lasta ja kaksi ohjaajaa. Jos ryhmä jää huomattavasti pienemmäksi, kerho voi toimia myös yhdellä ohjaajalla. Kerhoa ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat.

Milloin iltapäiväkerho toimii?

Iltapäiväkerho toimii koulupäivinä klo 12-17 ja noudattelee koulujen loma-aikoja. Lukuvuoden aikana iltapäiväkerho saattaa olla koulun lomapäivien lisäksi kiinni muutaman päivän henkilökunnan koulutus- tai tykypäivän vuoksi.

Onko lapseni vakuutettu?

Iltapäiväkerholainen on vakuutettu seurakunnan puolesta, mikäli hän on Vihdin seurakunnan jäsen. Suosittelemme vakuutuksen ottamista omatoimisesti, ellei lapsi kuulu seurakuntaan.

Mitä muuta pitäisi huomioida?

On tärkeää, että lapsella on kerhossa mukana säänmukainen ulkoiluvarustus. Ulkoilu on tärkeä osa kerhon ohjelmaa, ja ulkona ollaan vaihtelevillakin keleillä. Kerhoon olisi myös hyvä tuoda vaihtovaatteita, koska koulumatkalla varusteet ovat saattaneet kastua. Sisällä voi käyttää sisätossuja.
Syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä järjestämme kerhoissa info-tilaisuuden vanhemmille heti koulupäivän päätyttyä, jossa on mahdollisuus kysellä ja keskustella kerhoa koskevista asioista. Lukukauden aikana vanhemmilla on mahdollisuus varata kahdenkeskinen keskusteluaika ohjaajan kanssa. Ohjaajien kanssa voi keskustella aina luottamuksellisesti.

 
Miten kerhomaksu määräytyy?

Kerhomaksu sisältää välipalan ja laskutetaan kuukausittain. Kerhomaksut ovat kaudella 2018-19 seuraavat:
4 - 5 päivää viikossa                  110€ / kk
1 - 3 päivää viikossa                    70€ / kk
Kerhopaikan irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi, jolta ajalta peritään lapsen normaali kuukausimaksu riippumatta läsnäolopäivien lukumäärästä. Jos perheellä on hyvissä ajoin tiedossa, että lapsi lopettaa kerhon kesken lukuvuoden, paikka kannattaa siis irtisanoa vähintään yhtä täyttä kalenterikuukautta aikaisemmin.

Muiden tuottajien ip-kerhot

Muiden tuottajien iltapäiväkerhoista löydät tietoa Vihdin kunnan nettisivuilta www.vihti.fi . Lisätietoja niistä antaa Hanna Arvilommi p. 044-042 1563, hanna.arvilommi@vihti.fi  . Seurakunnan hakukaavakkeella ei voi hakea muiden tuottajien ip-kerhoihin.

Lisätietoa srk:n ip-toiminnasta

Varhaiskasvatuksen ohjaaja Hanna Suhonen, p. 040-3564512, hanna.suhonen@evl.fi